HÍRLEVÉL
FELIRATKOZÁS
A KÉNYELMES OTTHONÉRT DOLGOZZUNK EGYÜTT!
Lakásfelújítási tanácsok, ház körüli ötletek, kreativitás és lakberendezés, barkácstippek, aktuális hírek, érdekességek, akciók.
Iratkozz fel hírlevelünkre!
Platinum konyha- és fürdőszoba festék
A PLATINUM konyha és fürdőszoba festék különleges adalékoknak köszönhetően tartósan meggátolja a nedves, párás helyiségek falfelületeinek penészedését, tartós, mosható, súrolható, könnyen tisztítható felületet ad.

Száradási idő: 2-3 óra
Átfesthetőség: 2-3 óra
Tárolás: 5-25 C° hőmérsékleten
Minőségét megőrzi: 24 hónapig
Alkalmazás: Ecsettel, finom szőrű hengerrel. Szórással való felhordását nem javasoljuk.
Javasolt rétegszám: 2 réteg
Higítás: vízzel max. 5%-ban
Kiadósság: 8-10 m2/liter 2 rétegben

Alkalmazási terület

Megelőző védelemre: párás, nedves helyiségek, pl. konyhák, fürdőszobák, zuhanyzók, pincék falainak festésére. Renoválásra: már megtámadott (penészes) falak rendbe hozására.

Alkalmazás

Ecsettel, finom szőrű hengerrel. Szórással való felhordását nem javasoljuk.

Felhasználás

Új felület esetén: szilárd, száraz, pormentes, legalább 30 napos vakolt felületre először diszperziós mélyalapozót kell felkenni. 2-3 óra száradás után a penészlemosót kell felfesteni 150-200 g/m2 mennyiségben. Ez után kell 2 rétegben a PLATINUM konyha és fürdőszoba festéket felfesteni úgy, hogy a rétegek között 2-3 óra száradási időt biztosítsunk. A festéket az első rétegnél 5% vízzel, a második rétegnél 3-5% vízzel ajánlott hígítani. Régi, már penészes felület esetén: a munkát penészlemosó oldat felkenésével kell kezdeni, és még a nedves felületről a laza, máló, penészes részeket lekaparni. Ezután a penészlemosó oldattal még egyszer át kell kenni, majd 2 óra száradási idő után lehet a felületet szükség szerint gletteléssel javítani, és az előbbiekben leírtak szerint festeni. A festékkel +5 C° alatt nem szabad dolgozni. Festés után a szerszámokat vízzel azonnal el kell mosni, mert a megszáradt festék csak agresszív oldószerrel távolítható el. A PLATINUM konyha és fürdőszoba festék fehér és különböző színekben kerül forgalomba, melyek egymással minden arányban keverhetők.

Összetétel

pigmentek, kalcium karbonát, adalékanyagok

Biztonsági adatok

Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tárolandó. Élelmiszerektől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/ arcvédőt kell viselni. Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Csak jól szellőztetett helyen használható. Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetet a kijelölt gyűjtőhelyre kell vinni. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH208 2-oktil-2H-izotiazol-3-on-t és (5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247- 500-7] 2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke)-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletnek, valamint a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletnek megfelelően.
További képek a termékről