Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) Léta-KerKft, mint Adatkezelő személyes adatokkal kapcsolatba hozható egyes adatkezeléseit szabályozza. 

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.  

Fenntartjuk a jogát, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntéssel bármikor módosíthatjuk. Így mint Adatkezelők a jelen tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján vagyunk jogosultak (de nem kötelesek) az érintetteket a módosításról tájékoztatni. Amennyiben Ön érintett, a jelen tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.

Tiszteletben tartjuk weboldal látogatóink / szolgáltatásaink iránt érdeklődők magánéletének védelmét, ezért kizárólag olyan információkat gyűjtünk és kezelünk, amelyek jelen tájékozatatóban meghatározott célok szempontjából elengedhetetlenek.

Az oldalunk használata és szolgáltatásaink igénybevétele teljesen önkéntes, így az ehhez esetlegesen szükséges személyes adatok kezelése is önkéntes, hozzájárulás alapon kerülnek hozzánk, azokat amennyiben szükséges, csakis ezetán fogjuk szerződés teljesítése, illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése jogalapokon is kezelni. Némely esetben élünk azzal a jogunkkal, hogy érdekmérlegelési teszttel alátámasztva jogos érdekünk alapján kezeljünk személyes adatokat.

Irányadó jogszabályok 

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletét (“Általános Adatvédelmi Rendelet”, továbbiakban Rendelet vagy GDPR” ), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

A tájékoztató összeállításakor figyelmmel voltunk továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására.

Kik vagyunk? 

Cégünk, a Léta-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Képviseli: Kisgéczi László ügyvezető, Székhely: 7631 Pécs, Tüskésréti út 48-50., cégjegyzékszám: 02 09 063028, adószám: 11016872202), mint Adatkezelő, elérhető a következőkben említett adatvédelmi jogokkal kapcsolatban az alábbi módokon: Postán: Székhely: 7631 Pécs, Tüskésréti út 48-50. címen Telefonon:, ……………….. számon/számokon. E-mailen:…………………………………címen. webhely: letaker.hu M

A tájékoztató összeállításakor figyelmmel voltunk továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására.

Mivel foglalkozunk? 

Léta-Ker az építőanyagok forrása. Amennyiben építkezik, felújít, építőanyag beszerzésével bízták meg, keressen minket bizalommal. Családi vállalkozásként több mint két évtizede állunk vásárlóink rendelkezésére. Nem fogunk csalódást okozni a jövőben sem.

A tájékoztató összeállításakor figyelmmel voltunk továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására.

Mit gyűjtünk és miért? 

HÍRLEVÉLRE FELIRATKOZÁS

Hírlevélre feliratkozáskor gyűjtjük a szolgáltatásaink és termékeink iránt érdeklődő feliratkozó nevét és e-mail címét. Technikai adatként rögzítjük IP-címét és a feliratkozás időpontját. Az adatgyűjtés jogalapja az Ön hozzájárulása. Az adatok megadása teljesen önkéntes, amennyiben nem járul hozzá, nem tudjuk hírlevelünket eljuttatni Önhöz, hogy naprakész információkat küldjünk termékeinkről, szolgáltatásainkról, aktuális híreinkről. Vajon ez azt jelenti, hogy ha megadja a nevét és e-mail címét, akkor a Léta-Ker Kft., mint Adatkezelő korlátlan ideig megőrzi személyes adatait? Természetesen nem, amennyiben kéri, a személyes adatait töröljük. A hírlevelünkről bármikor leiratkozhat egy gombnyomással bármelyik hírlevelünkben, a levél alján szereplő linken, az adatait töröljük és nem küldünk Önnek további hírlevelet. Adatait mindaddig kezeljük, még a hírlevélről le nem iratkozik

A tájékoztató összeállításakor figyelmmel voltunk továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására.

KAPCSOLAT OLDAL

A kapcsolat oldalon kérdéseket tehet fel nekünk termékeinkről, szolgáltatásainkról és ajánlatot kérhet tőlünk. Kezelt adatok: Név, e-mail-cím, Telefon/fax, Hogyan talált ránk. Adatait bizalmasan kezeljük. Mivel szolgáltatásaink értékesítésében vagyunk érdekeltek, adatai megadását úgy értelmezzük, hogy azokat egy esetleges jövőbeli szerződéskötés előfeltételeként osztotta meg velünk.. Bízunk benne, hogy válaszunkkal megelégedésére szolgálunk és hamarosan szerződött ügyfeleink/vevőink között köszönthetjük. Adatait a polgári jogi igény érvényesíthetőségének elévülési idejéig őrizzük meg, ez a hatályos jogszabályok alapján 5 év, kivéve számlázási bizonylatokon szereplő személyes adatait, ezeket a kötelező jogszabályi előírásokat betartva lezárt üzleti év + 8 évig őrizzük.

Megadott adatait a szerződéskötés és megrendelés teljesítése céljából kezeljük, azt egyéb célra nem használjuk fel. Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése

PIACTÉR ÉS ÁRAJÁNLAT KÉRÉS ŰRLAP

Amenniyben valamelyik termékünkről érdeklődik és árajánlatot kér, azt a piactér űrlap vagy az árajánlat kérés űrlap kitöltésével is megteheti. Kezelt adatok: név, e-mail-cím, Telefonszám, ajánlott ár, vásárolni kívánt mennyiség, szállítási határidő, szállítási cím és az Ön megjegyzése. Adatait bizalmasan kezeljük. Mivel szolgáltatásaink értékesítésében vagyunk érdekeltek, adatai megadását úgy értelmezzük, hogy azokat egy esetleges jövőbeli szerződéskötés előfeltételeként osztotta meg velünk.. Bízunk benne, hogy válaszunkkal megelégedésére szolgálunk és hamarosan szerződött ügyfeleink/vevőink között köszönthetjük. Adatait a polgári jogi igény érvényesíthetőségének elévülési idejéig őrizzük meg, ez a hatályos jogszabályok alapján 5 év, kivéve számlázási bizonylatokon szereplő személyes adatait, ezeket a kötelező jogszabályi előírásokat betartva lezárt üzleti év + 8 évig őrizzük. Megadott adatait a szerződéskötés és megrendelés teljesítése céljából kezeljük, azt egyéb célra nem használjuk fel. Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése.

ÁLLÁSAJÁNLATRA JELENTKEZÉS OLDAL

Felkeltettük érdeklődését cégünk iránt? Szeretne egy jó csapat tagja lenni? Jelentkezzen a megadott e-mail címen, írja le mivel foglalkoztott eddig, mik a jövőbeli karriertervei, tegye fel kérdéseit, vagy küldje el önéletrajzodat. Egyszóval jelntkezzen hozzánk, ha a feltételeinek megfelelő ajánlattal találkozik oldalunkon. Milyen célból és meddig kezeljük az így megadott adatait? Természetesen csak amilyen célból teljesen önkéntesen elküldte, vagyis hogy a szerződött munkavállalók között üdvözölhessünk, amennyiben a kommunikáció során mindkét fél úgy érzi, egymásra talált. Ez azt jelenti, hogy adatait kizárólag egy esetleges munkaszerződés előkészítéseként kezeljük. Amint kiderül, hogy nem jön össze most a szerződéskötés – mindegy, hogy nekünk nincs az Ön számára megfelelő pozíciónk, vagy Ön döntesz úgy, hogy mégsem ez az, amire vágyna – adatait töröljük, kivéve, ha hozzájárul annak további kezeléséhez, annak reményében, hogy mégis lesz a közeljövőben Önnek megfelelő szabad pozíciónk. Az ily módon, előzetes hozzájárulása alapján megadott adatait és közléseit legkésőbb két év elteltével töröljük és nem kezeljük tovább.

ÜGYFELKAPCSOLATOK ES EGYEB ADATKEZELESEK

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése merülne fel, esetleg problémái lennének, a honlapon megadott módokon, telefonon, e-mail-en, közösségi oldalainkon stb. kapcsolatba léphet velünk. A beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefononokat, Facebook-on stb. megadott adatait a nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adataival együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröljük. Szolgáltatásunk során előfordulhat, hogy jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelések fordulnak elő. Ilyen esetben az adat felvételekor tájékoztatást adunk írásban -kivételes esetben szóban- arról, hogy az éppen aktuális adatfelvétel során miként, milyen célból, milyen alapon fogjuk adatait kezelni, meddig őrizzük meg és milyen jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén kötelesek vagyunk a tájékoztatás megadására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

KÖZÖSSEGI OLDALAK

Közösségi oldalakon tartjuk Önnel a kapcsolatot, így a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználói nyilvános profilképét láthatjuk, amennyiben regisztrált ezekre a közösségi oldalakra és ezt a beállításai során engedélyezte a közösségi oldal üzemeltetőjének. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Ki kapja meg az adatait?

A személyes adatait munkatársaink kezelhetik, valamint azok az adatfeldolgozók akik velünk, mint adatkezelővel írásbeli adatfeldolgozói szerződést kötöttek. Adatait mind munkatársaink, mind adatfeldolgozóink és az ő közvetlen munkatársai kizárólag az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges mértékben és a jogalap biztosította ideig kezelhetik. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag velünk, mint Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Mint Adatkezelők ellenőrizzük az adatfeldolgozóink munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozót csak hozzájárulásunkkal jogosultak igénybe venni. Léta-Ker Kft., mint Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók: Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) -statisztikai szolgáltatások Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) – statisztikai szolgáltatások RG Stúdió Kft. ( 7623Pécs, Ungvár utca 47.) -tárhelyszolgáltatás, fejlesztés, online marketing

Az adatkezelés biztonsága

Adatait védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Mint Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Milyen jogai vannak?

Mint Érintett, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataiak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy bármelyik elérhetőségünkön.. Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást. Kötelesek vagyunk továbbá a valóságnak nem felelő személyes adatot helyesbíteni. A személyes adatot törljük, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi felügyelet elrendelte. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítést mellőzzük, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Mint Adatkezelők – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében

Panasztételi lehetőség

Amennyiben azt tapasztalja, hogy valamely jogát megsértettük, lépjen velünk kapcsolatba, mindent meg fogunk tenni az eset kivizsgálása érdekében és hogy kárpótoljuk a kellemetlenségekért. Panasztételi jogával egyebekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

MIÉRT HASZNÁLUNK COOKIEKAT, MIRE SZOLGÁLNAK ÉS HOL TUDJA EZEKET LETILTANI

Mint mindenki, mi is használunk cookiekat szolgáltatásaink minőségének javítására, hogy a felhasználói élményt javítsuk és hogy minél relevánsabb, érdeklődési körének megfelelő hírdetést jeleníthessünk meg, viselkezésalapú marketing futtatásával. Íme még pár technikai információ a cookiek kezeléséről, hogy tudja, mit hol kell beállítani, ha le szertné tiltani azok kezelését:

TECHNIKAI ADATOK ÉS COOKIE-K KEZELÉSE

A Léta-Ker Kft., (mint Adatkezelő) rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k segítenek a weboldal optimalizálásában, abban, hogy a weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsuk ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy  megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,  emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,  elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és  figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát. Amennyiben a weboldalon külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem a Léta-Ker Kft., mint Adatkezelő felügyel, így nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást. Mint Adatkezelő a cookie-kat felhasználjuk arra, hogy a Felhasználók felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsünk meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik. A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a weboldal működése nem teljes értékű. Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

Egyéb információk

Mint Adatkezelő betartjuk a jogszabályi előírásokat, a személyes adatokat kizárólag jogszabályban meghatározott jogalappal kezeljük, betartjuk a személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelveket. Ezeket a jogalapokat és elveket pár fogalom meghatározásával együtt adatkezelési tájékoztatónk végére összegyűjtöttük, hogy akár itt is tájékozódhasson ezekről.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

7. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

8. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A SZEMELYES ADATOK KEZELESERE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.