Loading...

Boróka Base fakonverváló alapozó

Loading...

Rovarkárosítás, esztétikai és szerkezeti gomba kártevők,szürkepenész, kékgombák, korhasztó gombák elleni megelőzésre, vagy a márkialakult fertőzés megszüntetésére szolgáló, oldószeres impregnálóalapozó.

Száradási idő 24 óra (a hőmérséklet és a páratartalom függvényében)
Tárolás 5-25°C között
Minőségét megőrzi Minőségét megőrzi bontatlan csomagolásban a gyártástól számított 24 hónapig.
Alkalmazás ecsettel, mártással. Nem szabad szórni!
Higítás nem megengedett
Kiadósság 7-8 m2/l (a fa porozitásának függvényében)

Alkalmazási terület

Kültéri, vagy nedvességnek fokozottan kitett fafelületek pl. faházak, kerítések, pergolák, ablakok, ajtók, fából készültszerkezetek  impregnáló alapozására használható, amely biztosítja a fahosszan tartó védelmét. Viszont nem alkalmazható játékokra,élelmiszerekkel és takarmányokkal közvetlenül érintkező fafelületekre.

Alkalmazás

ecsettel, mártással. Nem szabad szórni!

Felhasználás

Használat előtt az alapozót alaposan fel kell keverni. Alégszáraz fafelületet elő kell készíteni az alapozásra; csiszolni,portalanítani kell. A gyantát észter hígítóval, háztartási lakkbenzinnelel kell távolítani. Az alapozót ecsettel lehet felhordani. Azalapozónak be kell szívódnia a fába. A száradást követően a felület aPoli-Farbe fabevonó festékeivel, lazúrjaival átfesthető. Az alapozottfát nem szabad csiszolni! Amennyiben ez szükséges, akkor az első rétegátvonó festék száradását követően, – annak eltávolítását kerülve -csiszolható, finomítható a felület. 5 oC alatti hőmérsékleten nemjavasoljuk a festést! A korábban festett fafelület a festékréteg teljeseltávolítása után alapozható. A szerszámok a munkavégzést követően kevéslakkbenzinnel elmoshatók. Az így nyert mosófolyadék biocid tartalmakezeletlen fafelületre felhordva hasznosul, de nem nyújt teljes értékűvédelmet. A fakonzerváló alapozó átlagos beltéri körülmények melletttörténő használata nem indolokolt. Szerkezetileg erősen károsodottfaanyagok esetében (fafúró rovarok, és korhasztó gombák) kérje ki afertőzés megszüntetésében jártas szakértő véleményét! A használat sorántartsa szem előtt, hogy biocid tartalmú készítményről van szó!

Összetétel

kötőanyag, lakkbenzin, biocidok, adalékok

Tulajdonságok

Rovarkárosítás, esztétikai és szerkezeti gomba kártevők,szürkepenész, kékgombák, korhasztó gombák elleni megelőzésre, vagy a márkialakult fertőzés megszüntetésére szolgáló, oldószeres impregnálóalapozó.

Veszélyességi osztály

“Tűzveszélyes”, “C”, III. fokozat.

Veszélyesanyag-tartalom

Veszélyes komponensek: Nafta (ásványolaj), C6-C13 Szenzibilizáló anyagot (3-jód-2-propinil-N-butilkarbamát;2-Butanon-oxim) tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciótválhat ki

Szabályozási tájékoztatás

R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása)esetén tüdőkárosodást okozhat R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet S 24 A bőrrel való érintkezés kerülendő S 62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét

Biztonsági adatok

Biocid hatóanyag: 3-jód-2-propinil-N-butilkarbamát 0,62%,permetrin0,065%, tebukonazol 0,335%.A termék a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európaiparlamenti és tanácsi irányelv, illetve a 38/2003. (VII. 7.)ESZCSM-FVM-KVVM együttes rendelet 5. számú mellékletében lévő 2.főcsoportban felsorolt tartósítószer; 8. terméktípus, faanyagvédő szer(PT8).